ການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການໄວແລະວົງຢືມໄວ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບສອບຖາມແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂະບວນການ.

ທົວໂຮງງານ

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (1)
1 (2)
1 (3)